کد 1000 اسپری وایت برد ساینس

اسپری پاک کننده وایت برد با قابلیت پاک کنندگی-ضد عفونی و شفاف سازی تخته وایت برد در 2 سایز کوچک و بزرگ تخته وایت برد -تابلو گچی-اسپری تمیز کننده-پا کننده اثر ماژیک-تابلو گرین برد-تخته سیاه کودک