میز روزنامه کد 8112

میز روزنامه عمودی و طبقه دار با مقاومت بالا وایت برد-white board-تخته سیاه-مغناطیسی-تریبون-تابلو وایت برد-تابلو تدریس-کتابخانه-بلک بورد-گرین برد-تخته گچی-تخته آموزش-وایت بردی